ALÞINGI Valmynd

Ný þingskjöl

Þingskjal 958, svar, mál nr. 518, hjúkrunarrými.

Þingskjal 970, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 592, eftirlit með samruna.

Þingskjal 967, fsp. til munnl. svars, mál nr. 590, leiðsögumenn.

Þingskjal 968, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 591, sérákvæði um gróðurhús í byggingarreglugerð.

Þingskjal 966, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 589, birting viðskiptaboða og kostun dagskrárefnis á RÚV.

Þingskjal 965, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 588, biðlistar á Vogi.

Þingskjal 963, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 586, ótímabær dauðsföll.

Þingskjal 964, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 587, varaaflsstöðvar.

Þingskjal 962, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 585, útskrifaðir nemendur úr diplómanámi í lögreglufræðum.

Þingskjal 961, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 584, fjöldi lögreglumanna 1. febrúar 2020.

Þingskjal 960, fsp. til munnl. svars, mál nr. 583, Fasteignafélagið Heimavellir.

Þingskjal 959, frumvarp nefndar, mál nr. 582, neytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Þingskjal 957, svar, mál nr. 521, varaflugvellir.

Þingskjal 955, nefndarálit, mál nr. 386, leiga skráningarskyldra ökutækja.

Þingskjal 954, svar, mál nr. 415, starfsmannamál stofnana á málefnasviði ráðherra.

Þingskjal 953, svar, mál nr. 420, fornminjaskráning á landi.

Þingskjal 952, svar, mál nr. 485, öryggi fjarskipta.

Þingskjal 956, svar, mál nr. 416, starfsmannamál ráðuneytisins og stofnana þess.

Þingskjal 951, skýrsla rh. (frumskjal), mál nr. 581, Framkvæmd samgönguáætlunar 2018.

Þingskjal 930, svar, mál nr. 412, starfsmannamál ráðuneytisins og stofnana þess.

Þingskjal 950, nál. með brtt., mál nr. 389, viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi.

Þingskjal 949, svar, mál nr. 305, fjármagnstekjuskattur.

Þingskjal 948, nál. með brtt., mál nr. 252, íslenskur ríkisborgararéttur.

Þingskjal 929, frumvarp eftir 2. umræðu, mál nr. 370, verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræn eignarskráning.

Þingskjal 932, svar, mál nr. 242, dreifing námslána hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna.

Þingskjal 917, svar, mál nr. 476, hærri hámarkshraði.

Þingskjal 933, beiðni um skýrslu, mál nr. 567, innviðir og þjóðaröryggi.

Þingskjal 947, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 580, málsmeðferð umsókna umsækjenda um alþjóðlega vernd frá öruggum ríkjum.

Þingskjal 934, þáltill., mál nr. 568, græn utanríkisstefna.

Þingskjal 946, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 579, börn og umsóknir um alþjóðlega vernd.

Þingskjal 945, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 578, liðskiptaaðgerðir.

Þingskjal 920, nál. með brtt., mál nr. 451, lýsing verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði.

Þingskjal 944, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 577, kaupendur fullnustueigna Íbúðalánasjóðs.

Þingskjal 941, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 574, flutningur skimana til Landspítala.

Þingskjal 940, fsp. til munnl. svars, mál nr. 573, olíu- og eldsneytisdreifing.

Þingskjal 939, fsp. til munnl. svars, mál nr. 572, reynsla af breyttu skipulagi heilbrigðisþjónustu utan höfuðborgarsvæðisins.

Þingskjal 937, fsp. til munnl. svars, mál nr. 570, aðgerðir gegn stafrænu kynferðisofbeldi.

Þingskjal 942, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 575, svartolíubrennsla skipa.

Þingskjal 931, þáltill., mál nr. 566, takmarkanir á fjárfestingum í vinnslu jarðefnaeldsneytis.

Þingskjal 938, fsp. til munnl. svars, mál nr. 571, svifryk.

Þingskjal 935, stjórnarfrumvarp, mál nr. 569, stimpilgjald.

Þingskjal 943, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 576, stefna í almannavarna- og öryggismálum.

Þingskjal 936, lög (samhlj.), mál nr. 370, verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræn eignarskráning.

Þingskjal 923, svar, mál nr. 441, skipting velferðarráðuneytis í heilbrigðisráðuneyti og félagsmálaráðuneyti.

Þingskjal 912, svar, mál nr. 399, aldursdreifing ríkisstarfsmanna sundurliðuð eftir kynjum.

Þingskjal 911, svar, mál nr. 498, nefndir, starfs- og stýrihópar.

Þingskjal 928, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 565, sala og dreifing kjöts úr heimaslátrun.

Þingskjal 927, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 564, sekta- og bótakostnaður Ríkisútvarpsins.

Þingskjal 916, skýrsla n. (frumskjal), mál nr. 557, norrænt samstarf 2019.

Þingskjal 925, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 562, aðgerðaáætlun um matvælaöryggi og vernd búfjárstofna.

Þingskjal 926, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 563, byggingar- og rekstrarkostnaður tónlistarhússins Hörpu.

Þingskjal 924, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 561, einangrunarvist.

Þingskjal 913, skýrsla n. (frumskjal), mál nr. 554, Fríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2019.

Þingskjal 910, svar, mál nr. 376, tekjur ríkisins af eldsneyti og bifreiðum.

Þingskjal 909, svar, mál nr. 218, kolefnisskattur og kostnaður aðgerða til að minnka losun kolefnis.

Þingskjal 898, svar, mál nr. 487, fjárhæð veiðigjalda.

Þingskjal 915, skýrsla n. (frumskjal), mál nr. 556, NATO-þingið 2019.

Þingskjal 886, svar, mál nr. 503, nefndir, starfs- og stýrihópar.

Þingskjal 881, skýrsla n. (frumskjal), mál nr. 531, Evrópuráðsþingið 2019.

Þingskjal 922, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 560, tekjur ríkissjóðs vegna sölu á lyfseðilsskyldum lyfjum.

Þingskjal 908, skýrsla n. (frumskjal), mál nr. 553, ÖSE-þingið 2019.

Þingskjal 921, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 559, stjórnvaldssektir á smálánafyrirtæki.

Þingskjal 918, nál. með brtt., mál nr. 370, verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræn eignarskráning.

Þingskjal 919, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 558, oíuflutningar.

Þingskjal 884, skýrsla n. (frumskjal), mál nr. 534, Vestnorræna ráðið 2019.

Þingskjal 889, skýrsla rh. (frumskjal), mál nr. 538, Norræna ráðherranefndin 2019.

Þingskjal 897, frumvarp, mál nr. 543, tekjuskattur.

Þingskjal 914, frumvarp nefndar, mál nr. 555, persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga.

Þingskjal 888, þáltill., mál nr. 537, mótun heildstæðrar stefnu um afreksfólk í íþróttum.

Þingskjal 906, skýrsla n. (frumskjal), mál nr. 551, norðurskautsmál 2019.

Þingskjal 907, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 552, ræktarland.

Þingskjal 905, beiðni um skýrslu, mál nr. 550, samanburður á greiðslum Samherja fyrir veiðirétt í Namibíu og á Íslandi.

Þingskjal 904, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 549, starfsemi Hafrannsóknastofnunar.

Þingskjal 903, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 548, hvatar fyrir fyrirtæki í landbúnaði og sjávarútvegi og líffræðilega fjölbreytni.

Þingskjal 902, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 547, hvatar fyrir iðnaðar- og þjónustufyrirtæki og líffræðilega fjölbreytni.

Þingskjal 900, fsp. til munnl. svars, mál nr. 545, tófa og minkur.

Þingskjal 901, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 546, vinnsla og miðlun upplýsinga um umdeildar skuldir..

Þingskjal 899, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 544, fjöldi íbúða sem ýmis fjármálafyrirtæki og tengd félög eignuðust árið 2019.

Þingskjal 887, skýrsla n. (frumskjal), mál nr. 536, Alþjóðaþingmannasambandið 2019.

Þingskjal 896, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 542, gegnsæi umhverfisáhrifa við framleiðslu vara og þjónustu.

Þingskjal 895, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 541, fæðingarstyrkur til foreldra í fullu námi.

Þingskjal 894, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 540, innflutningur sojabauna og ræktun.

Þingskjal 893, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 539, eignarhald erlendra aðila í sjávarútvegsfyrirtækjum.

Þingskjal 892, þál. í heild, mál nr. 24, betrun fanga.

Þingskjal 891, þál. í heild, mál nr. 15, stofnun embættis tæknistjóra ríkisins.

Þingskjal 890, þál. í heild, mál nr. 148, stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2019--2033 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2019--2023.

Þingskjal 885, frumvarp, mál nr. 535, sjúkratryggingar.

Þingskjal 876, svar, mál nr. 403, biðlistar eftir hjúkrunar- og dvalarrýmum.

Þingskjal 879, svar, mál nr. 192, ástæður hlerana frá ársbyrjun 2014.

Þingskjal 880, svar, mál nr. 221, kynskráning í þjóðskrá.

Þingskjal 877, svar, mál nr. 495, varaafl heilbrigðisstofnana.

Þingskjal 878, svar, mál nr. 442, skipting velferðarráðuneytis í heilbrigðisráðuneyti og félagsmálaráðuneyti.

Þingskjal 875, þáltill., mál nr. 530, söfnun upplýsinga um dreifingu starfa.

Þingskjal 883, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 533, kostnaður við hjúkrunar- og bráðarými.

Þingskjal 874, svar, mál nr. 354, jarðgöng milli Siglufjarðar og Fljóta.

Þingskjal 873, svar, mál nr. 210, utanlandsferðir á vegum ráðuneytisins.

Þingskjal 872, svar, mál nr. 414, starfsmannamál ráðuneytisins og stofnana þess.

Þingskjal 882, þáltill., mál nr. 532, minningardagur um fórnarlömb helfararinnar.

Þingskjal 871, stjórnarfrumvarp, mál nr. 529, brottfall ýmissa laga.

Þingskjal 870, fsp. til skrifl. svars, mál nr. 528, blóðmerahald.

Valmynd